Doanh nghiệp nhỏ có nên làm Viral video hay không?

Nhiều người vẫn nhầm tưởng rằng những doanh nghiệp lớn mới cần làm Viral Video còn những doanh nhỏ thì không cần thiết. Tuy nhiên nhận định này chưa đúng, vì càng là doanh nghiệp nhỏ thì càng phải làm Viral Video. Bởi Viral Video là phương tiện truyền thông nhanh nhất đưa thương hiệu…